Natuursteen

Met natuursteen worden alle mineralen bedoeld die tot de aardkorst behoren, dus zowel rotsgesteenten, edelgesteenten, ertsen, zanden en keien. De gesteenten laten zich naar ontstaanswijze in een aantal groepen verdelen. Eén van die groepen is het stollingsgesteente, dat ontstaat door afkoeling en kristallisatie van de vloeibare magma. Is de magma boven de aardkorst doorgedrongen, daar uitgevloeid en afgekoeld, dan worden gesteenten gevormd als basalt. Is het gesteente diep onder de aardkorst gestold, dan ontstaat graniet. De overgang tussen uitvloeiingsgesteenten en dieptegesteenten zijn de porfieren. De natuursteen-straatkeien worden in de groeve gehakt en bewerkt en kunnen ruw blijven of geschuurd worden tot een kussenvormig profiel. De grote keien zijn door de hoge drukvastheid zeer geschikt voor waterbouwkundige werken, zeeweringen, oeverbekleding en bestratingsmateriaal.

Eigen transport
en bezorgservice

Direct meenemen
Groot aanbod op voorraad

Bezoek de showroom
Maak een afspraak of kom langs